Zemní práce

 • Máme k dispozici stroje JCB, CAT, Bobcat,Kubota,Liebherr, Komatsu, celkem asi 20 strojů    od 1,5 tuny - 20 tun

 • pásové, kolové, rypadla i traktorbagry

 • Výstavba energetických zařízení NN a VO, včetně zaměření a revizí

 • výkopové práce

 • terénní úpravy

 • skrývky zeminy

 • výkopy pro základy rodinných domů

 • výkopy inženýrských sítí -bazény, septiky, kanalizace, voda, plyn,  elektropřípojky apod.

 • hutnění terénu

 • úpravy a zpevňování cest

 • demoliční práce

 • zemní práce v těžko dostupných terénech a stísněných podmínkách (svahy, sjezdovky atd.)

 • čištění koryt řek a vodních cest

 • čistění rybníků

 • odstraňování škod po povodních

 • práce s paletovými vidlemi

 • obnova a zřizování cestních a porostních melioračních příkopů profilovou lžící

 • zářezy do strání

 • opevnění břehů, toků (kamenné záhozy, kamenné rovnaniny, kamenné prahy atd.)


Vytvořte si webové stránky zdarma!